Konstutställning i Cikoriamuseet

I Cikoriamuseets ångkammare ordnas konstutställningar varje sommar. Sommaren 2010 visas i ångkammaren tre olika konstnärers verk.
Hans Hästbacka - svartvitafoton
Sture Sunabacka - träskulpturer
Sven Svanbäck - ikoner.

Ni kan bekanta er med utställningen under museets öppethållningstider 11.6-7.8.2010.

Kesänäyttely Sikurimuseossa

Entisessä Sikuritehtaassa 1800-luvulta vierailija voi perehtyä sikurin valmistukseen, tutustua Wilhelm Schaumanin teollisen toiminnan alkujuuriin sekä kokea menneen teollisuustyön tunnelman. Kesäisin museolla Pietarsaaressa voi nauttia myös suomalaisten huippugraafikkojen taide-näyttelyistä ja muista tapahtumista.

Hans Hästbacka - mustavalkokuvat
Sture Sunabacka - puuveistokset
Sven Svanbäck- ikonit

KUVATAIDEKILPAILU 2012

Toisen asteen oppilaitokset: Tervetuloa osallistumaan taideyhdistys Jakarten kilpailuun 2012.

Kilpailuaika: 8.3.2012 - 8.4.2012

Aihe: Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.2012
Vuoden 2012 teemana on : *Connecting girls, inspiring futures* (Vuonna 2011 teemana oli koulutus)

Kaksi luokkaa:
1. Yläasteet
2. Lukiot ja ammattioppilaitoksetKONSTTÄVLING
2012

Bildkonstföreningen Jakarte rf utmanar unga konstintresserade i högstadier, gymnasier och institut/yrkesskolor att delta i Jakartes konsttävling 2012.

Bildkonsttävlingen pågår 8.3.-8.4.2012

TEMA: Den internationella kvinnodagen infaller globalt den 8.3. Dagen firades för 100. gången år 2011 och då var konsttävlingens tema : UTBILDNING FÖR ALLA.
Fanny Penttinen (Jakobstads gymnasium) utgick med segern.

Kvinnodagen 2012 har temat *Connecting girls, inspiring futures* kring vilket de tävlande utvecklar sitt tävlingsbidrag
(2 st/deltagare) i valbar teknik (pastellkritor, tusch, akvarell, akryl, kol osv.)

Tävlingen 2012 har två tävlingsklasser:
1.Högstadier och
2.Gymnasier/yrkesanstalter.

Tävlingsbidragen inlämnas senast den 8.4. till Jakartes styrelse som utser vinnarna.
 

VERKSAMHET OCH UTRYMMEN

Föreningens möten, kurser och träffar hålls om ingenting annat meddelas i föreningens ateljé uppe på tredje våningen i Tobaksmagasinet. Jakartes medlemmar kan hyra en del av ateljeutrymmet för kortare perioder. Ansökan skickas till styrelsen. Hyresperioder och sökningstider meddelas då saken är aktuell.

Konstnärer som har arbetat i ateljén under tidigare år har deltagit i Konstrundan 2008 och 2009, och allmänheten har då haft möjlighet att bekanta sig med föreningens utrymmen och den konst som görs där.Under konstrundan i juli 2009 besökte ca 200 personer ateljén och tog del av den konstnärliga tebjudningen ”A cup of tea is piece of cake”.

Utställningar
För Jakartes medlemmar ordnas jurybedömd utställning årligen. Utställning infaller för det mesta runt årsskiftet.

Varje sommar hålls ett sommargalleri i lämpliga utrymmen (t.ex.  Stadsbiblioteket). I galleriet kan alla medlemmar ställa ut sina verk.

Varje år hålls "Tre städers Utställning" i samarbete med Konstringen i Nykarleby och Karleby konstföreningen. Konstverken blir valda i samband av årsutställning av juryn. Utställningen alternerar mellan städerna.

Även olika temautställningar ordnas i Jakartes regi.

Tävlingar 
 Jakarte arangerar konsttävlingar för olika grupper, t.ex. skolelever i nejden.

Annan verksamhet
Föreningen ordnar konstkurser och "workshops" samt medlemsträffar. Julfesterna, vanligen  i samband med årsutällningens vernissage brukar vara välbesökta och ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med andra medlemmar under fria former.
JAKARTE

Tiistaina 11. heinäkuuta 1950 poikkitaiteellinen, kaksikielinen, aatteellinen yhdistys muodostui. Konstvännerna i Jakobstad – Pietarsaaren Taiteenystävät. Yhdistys toimii kehittääkseen kiinnostusta taiteeseen Pietarsaaren seudulla.

Yhdistys tukee paikallisia taiteilijoita esim. järjestämällä kursseja, retkiä, leirejä sekä näyttelyitä. Vuonna 1989 nimi muutettiin JAKARTEksi.

Yhdistyksen jäsenet koostuvat kaikenikäisistä koulutetuista taiteilijoista ja harrastelijoista sekä niistä jotka ovat yleisesti kiinnostuneita kulttuurista. Yhdistyksellä on vakiintuneita käytäntöjä näyttelyiden suhteen. Säännöllisesti toistuvia näyttelyitä ovat vuosinäyttely sekä kesägalleria. Vuosinäyttely on tuomaroitu näyttely.

Yhdistyksen jäseniä kutsutaan aina osallistumaan syys- ja kevätkokouksiin ilmoituksella ÖTssä ja PSssa. Muista toiminnoista ilmoitetaan kotisivuilla, sähköpostitse sekä muille jäsenille kiertokirjeissä postitse 1-2 kertaa vuodessa.


Lennart Svanbäckin stipendirahasto

1997 Kuvataideyhdistys Jakarte ry. päätti perustaa rahaston nimeltä Lennart Svanbäckin stipendirahasto. Jakarten johtokunta hoitaa ja käyttää rahaston varoja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 Stipendirahaston peruspääoma, 1400 mk, kertyi lahjoituksina Lennart Svanbäckin 70-vuotisjuhlissa 29.10.1995.
Rahaston varoja kartutetaan m.m. lahjoituksilla, niin  jäseniltä kuin muiltakin, sekä stipendirahaston onnittelu- ja muistoadressien myynnillä.

Rahasto jakaa stipendejä taideopiskelijoille noin joka kolmas vuosi. Hakuaika ilmoitetaan lehdissä sekä suoraan seudun taidekouluille. Anomus lähetetään Jakarten johtokunnalle, joka päättää stipendien myöntämisestä.

Vuodesta 2009 lähtien Lennart Svanbäckin stipendin saajan odotetaan esittäytyvän stipendiaattinäyttelyn puitteissa. Kyseisen näyttelyn avulla Jakarte haluaa saada rahastolle enemmän näkyvyyttä. Näyttely antaa myös stipendin vastaanottajalle konkreettisen tavoitteen jonka eteen työskennellä ja näyttelyssä kaupungin asukkaat voivat tutustua nuoren taiteilijan teoksiin.

Stipendinsaajia:
  • 2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman
  • 2005 Annika Rantola, Camilla Englund
  • 2009 Sylvia Javén
  • 2011 Linda Stenman

Vuonna 2009 Jakarte järjesti Pietarsaaren Kaupunginkirjastossa ensimmäisen stipendiaattinäyttelyn. Näyttely koostui  Lennart Svanbäckin stipendirahaston 500 € stipendin saajan, Sylvia Javenin, maalauksista.
Lennart Svanbäckin stipendirahaston tilinumero on:


IBAN: FI62 3131 3001 1714 61
BIC: HANDFIHH
Taidekokoelma

Yhdistyksellä on perustamisesta alkaen ollut oma taidekokoelma. Kokoelmaa on laajennettu lahjoituksilla ja ostoilla. Tässä esitellään muutama teos kokoelmasta. Klikkaa yksityiskohtaa nähdäksesi koko teoksen. Kokoelmaan kuuluu teoksia seuraavilta taiteilijoilta:

Bo Aurén, Håkan Brunberg, A.W. Finch, Guy Frisk, Harry E. Hellgren, Henriksson, Åke Johansson, Erik Knif, Annie Krokfors, Kuno Liljelund, Ismael Lindqvist, Lea Lindqvist, H. Nieminen, E. Nummelin, Rune Pettersson, Gösta Portin, Esa Riippa, Väinö Rouvinen, Lennart Segerstråle, Ellen Ström, Wava Stürmer, Lennart Svanbäck, Tauno Timosaari, Voitto Vikainen.


TILAT JA TOIMINTA

Yhdistyksen kokoukset, kurssit ja muut tapaamiset järjestetään yleensä yhdistyksen tiloissa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa. Jakarten jäsenet voivat myös anoa väliaikaista työtilaa yhdistyksen ateljeesta. Hakemus lähetetään Jakarten johtokunnalle. Jaksojen pituudesta ja hakuajoista ilmoitetaan erikseen.

Taiteilijat jotka ovat työskennelleet ateljeessa, ovat osallistuneet Konstrundaniin 2008 ja 2009 ja yleisöllä on ollut mahdollisuus tutustua yhdistyksen tiloihin ja taiteeseen joka siellä tehdään. 'Konstrundan 2009' yhteydessä (heinäkuussa) noin 200 henkilöä kävi ateljeessa ja otti osaa taiteelliseen teekutsuun ”A cup of tea is piece of cake”.


Näyttelytoiminta
Joka vuosi järjestetään tuomaroitu vuosinäyttely, jossa Jakarten jäsenet saavat töitään esille tuomarien valinnan mukaan. Näyttelyn ajankohta on yleensä loppuvuosi tai vuodenvaihde.

Kesägalleria avataan  sopivassa tilassa, esim. Pietarsaaren Kaupunginkirjastossa. Tähän näyttelyyn saavat kaikki halukkaat jäsenet osallistua.

Joka vuosi pidetään ”Kolmen Kaupungin Näyttely” yhteistyössä Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan taideyhdistysten kanssa, vuorotellen kussakin kaupungissa. Työt tähän näyttelyyn valitaan vuosinäyttelyn tuomaroinnin yhteydessä.

Jakarten ohjelmaan kuuluvat myös erilaiset teemanäyttelyt.


Kilpailutoiminta
Jakarte järjestää taidekilpailuja eri kohderyhmille, esim. koululaisille.

Muu toiminta
Jäsenille järjestetään taide- ym. kursseja, työpajoja ja muita tapaamisia. Hyvin suosituksi on muodostunut myös perinteinen joulujuhlamme, joka pidetään yleensä vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä. Siellä jäsenillä on mahdollisuus tavata toisiaan rennoissa merkeissä.Föreningen har fått en stor donation med Lennart Svanbäcks konst. De anhöriga önskar att konsten säljs för att få in medel till Lennart Svanbäcks stipendiefond.


Till försäljning står 35 oljemålningar och 37 serigrafier. Man har genom denna försäljning möjlighet att stöda stipendiefonden och få ett fint konstverk till ett relativt lågt pris!

Utställningen finns i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets III våning. Ta kontakt med styrelsen om Du är intresserad av att inhandla konst.

JAKARTE


Tisdagen den 11 juli 1950 bildades den tvärkonstnärliga, tvåspråkiga, ideella sammanslutningen Konstvännerna i Jakobstad - Pietarsaaren Taiteenystävät. Föreningen skulle verka för att utveckla intresset för konst i Jakobstad med omnejd. Den skulle stöda konstutövare på orten genom bl.a. kurser, exkursioner, läger och utställningar. Namnet ändrades -89 till JAKARTE.


Föreningens medlemmar består av utbildade konstnärer och amatörer i alla åldrar samt allmänt kulturintresserade. Föreningen har väl inarbetade rutiner för utställningar. Regelbundet återkommande är årsutställningen och sommargalleriet; årsutställningen är jurybedömd. Föreningens medlemmar inbjuds alltid att närvara vid höst- och vårmöte med annons i ÖT och PS.

Övrig verksamhet informeras i minneslistan i nämnda tidningar, per e-post och i vårt medlemscirkulär som kommer på posten 1-2 gånger per år eller sändes per e-post till virtuella medlemmar.Konstsamlingen

Föreningen har sedan grundandet haft en egen konstsamling. Den har utökats genom köp och donationer. Här presenteras några verk ur samlingen. Klicka på detaljen för att få se hela verket.

I samlingen ingår arbeten av: Bo Aurén, Håkan Brunberg, A.W. Finch, Guy Frisk, Harry E. Hellgren, Henriksson, Åke Johansson, Erik Knif, Annie Krokfors, Kuno Liljelund, Ismael Lindqvist, Lea Lindqvist, H. Nieminen, E. Nummelin, Rune Pettersson, Gösta Portin, Esa Riippa, Väinö Rouvinen, Lennart Segerstråle, Ellen Ström, Wava Stürmer, Lennart Svanbäck, Tauno Timosaari, Voitto Vikainen.

Lennart Svanbäcks stipendiefond

1997 beslöt Bildkonstföreningen Jakarte rf att instifta en fond under namnet Lennart Svanbäcks stipendiefond. Fondens medel förvaltas och disponeras av Jakartes styrelse enligt dess stadgar.

Fondens grundplåt, 1400 mk utgjordes av de medel, vilka inflöt i samband med Lennart Svanbäcks 70-årsfest den 29.10.1995.
Fondens tillgångar kan utökas genom att möjlighet ges för medlemmar och allmänheten att göra inbetalningar och donationer. Stipendiefonden har även en hyllnings- och minnesadress.

Stipendiefonden delar ut stipendier till konststuderande ca vart tredje år. Ansökningstiden meddelas via tidningar och till nejdens konstutbildningar. Anhållan om stipendium riktas till Jakartes styrelse, vilken besluter om vem som tilldelas stipendiet.

Från och med år 2009 förväntas mottagaren av Lennart Svanbäcks stipendium presentera sig i en utställning. Genom stipendiatutställningen vill konstföreningen Jakarte ge mera synlighet åt fonden. I och med utställningen får stipendiaten ett konkret mål att arbeta för och stadens invånare ges möjlighet att ta del av en ung konstnärs verk.

Stipendiater:

  • 2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman
  • 2005 Annika Rantola, Camilla Englund
  • 2009 Sylvia Javén
  • 2011 Linda Stenman


Utställningen med konststuderande Sylvia Javéns målningar arrangerades år 2009 i Konstföreningen Jakartes regi i Jakobstads stadsbibliotek med anledning av en stipendieutdelning på 500€ ur Lennart Svanbäcks stipendiefond.

Bankkontonumret till Lennart Svanbäcks stipendiefond

IBAN: FI62 3131 3001 1714 61
Bankens BIC-kod: HANDFIHH