JAKARTE


Tisdagen den 11 juli 1950 bildades den tvärkonstnärliga, tvåspråkiga, ideella sammanslutningen Konstvännerna i Jakobstad - Pietarsaaren Taiteenystävät. Föreningen skulle verka för att utveckla intresset för konst i Jakobstad med omnejd. Den skulle stöda konstutövare på orten genom bl.a. kurser, exkursioner, läger och utställningar. Namnet ändrades -89 till JAKARTE.


Föreningens medlemmar består av utbildade konstnärer och amatörer i alla åldrar samt allmänt kulturintresserade. Föreningen har väl inarbetade rutiner för utställningar. Regelbundet återkommande är årsutställningen och sommargalleriet; årsutställningen är jurybedömd. Föreningens medlemmar inbjuds alltid att närvara vid höst- och vårmöte med annons i ÖT och PS.

Övrig verksamhet informeras i minneslistan i nämnda tidningar, per e-post och i vårt medlemscirkulär som kommer på posten 1-2 gånger per år eller sändes per e-post till virtuella medlemmar.