VERKSAMHET OCH UTRYMMEN

Föreningens möten, kurser och träffar hålls om ingenting annat meddelas i föreningens ateljé uppe på tredje våningen i Tobaksmagasinet. Jakartes medlemmar kan hyra en del av ateljeutrymmet för kortare perioder. Ansökan skickas till styrelsen. Hyresperioder och sökningstider meddelas då saken är aktuell.

Konstnärer som har arbetat i ateljén under tidigare år har deltagit i Konstrundan 2008 och 2009, och allmänheten har då haft möjlighet att bekanta sig med föreningens utrymmen och den konst som görs där.Under konstrundan i juli 2009 besökte ca 200 personer ateljén och tog del av den konstnärliga tebjudningen ”A cup of tea is piece of cake”.

Utställningar
För Jakartes medlemmar ordnas jurybedömd utställning årligen. Utställning infaller för det mesta runt årsskiftet.

Varje sommar hålls ett sommargalleri i lämpliga utrymmen (t.ex.  Stadsbiblioteket). I galleriet kan alla medlemmar ställa ut sina verk.

Varje år hålls "Tre städers Utställning" i samarbete med Konstringen i Nykarleby och Karleby konstföreningen. Konstverken blir valda i samband av årsutställning av juryn. Utställningen alternerar mellan städerna.

Även olika temautställningar ordnas i Jakartes regi.

Tävlingar 
 Jakarte arangerar konsttävlingar för olika grupper, t.ex. skolelever i nejden.

Annan verksamhet
Föreningen ordnar konstkurser och "workshops" samt medlemsträffar. Julfesterna, vanligen  i samband med årsutällningens vernissage brukar vara välbesökta och ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med andra medlemmar under fria former.