Konstsamlingen

Föreningen har sedan grundandet haft en egen konstsamling. Den har utökats genom köp och donationer. Här presenteras några verk ur samlingen. Klicka på detaljen för att få se hela verket.

I samlingen ingår arbeten av: Bo Aurén, Håkan Brunberg, A.W. Finch, Guy Frisk, Harry E. Hellgren, Henriksson, Åke Johansson, Erik Knif, Annie Krokfors, Kuno Liljelund, Ismael Lindqvist, Lea Lindqvist, H. Nieminen, E. Nummelin, Rune Pettersson, Gösta Portin, Esa Riippa, Väinö Rouvinen, Lennart Segerstråle, Ellen Ström, Wava Stürmer, Lennart Svanbäck, Tauno Timosaari, Voitto Vikainen.