JAKARTE

Tiistaina 11. heinäkuuta 1950 poikkitaiteellinen, kaksikielinen, aatteellinen yhdistys muodostui. Konstvännerna i Jakobstad – Pietarsaaren Taiteenystävät. Yhdistys toimii kehittääkseen kiinnostusta taiteeseen Pietarsaaren seudulla.

Yhdistys tukee paikallisia taiteilijoita esim. järjestämällä kursseja, retkiä, leirejä sekä näyttelyitä. Vuonna 1989 nimi muutettiin JAKARTEksi.

Yhdistyksen jäsenet koostuvat kaikenikäisistä koulutetuista taiteilijoista ja harrastelijoista sekä niistä jotka ovat yleisesti kiinnostuneita kulttuurista. Yhdistyksellä on vakiintuneita käytäntöjä näyttelyiden suhteen. Säännöllisesti toistuvia näyttelyitä ovat vuosinäyttely sekä kesägalleria. Vuosinäyttely on tuomaroitu näyttely.

Yhdistyksen jäseniä kutsutaan aina osallistumaan syys- ja kevätkokouksiin ilmoituksella ÖTssä ja PSssa. Muista toiminnoista ilmoitetaan kotisivuilla, sähköpostitse sekä muille jäsenille kiertokirjeissä postitse 1-2 kertaa vuodessa.


Lennart Svanbäckin stipendirahasto

1997 Kuvataideyhdistys Jakarte ry. päätti perustaa rahaston nimeltä Lennart Svanbäckin stipendirahasto. Jakarten johtokunta hoitaa ja käyttää rahaston varoja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 Stipendirahaston peruspääoma, 1400 mk, kertyi lahjoituksina Lennart Svanbäckin 70-vuotisjuhlissa 29.10.1995.
Rahaston varoja kartutetaan m.m. lahjoituksilla, niin  jäseniltä kuin muiltakin, sekä stipendirahaston onnittelu- ja muistoadressien myynnillä.

Rahasto jakaa stipendejä taideopiskelijoille noin joka kolmas vuosi. Hakuaika ilmoitetaan lehdissä sekä suoraan seudun taidekouluille. Anomus lähetetään Jakarten johtokunnalle, joka päättää stipendien myöntämisestä.

Vuodesta 2009 lähtien Lennart Svanbäckin stipendin saajan odotetaan esittäytyvän stipendiaattinäyttelyn puitteissa. Kyseisen näyttelyn avulla Jakarte haluaa saada rahastolle enemmän näkyvyyttä. Näyttely antaa myös stipendin vastaanottajalle konkreettisen tavoitteen jonka eteen työskennellä ja näyttelyssä kaupungin asukkaat voivat tutustua nuoren taiteilijan teoksiin.

Stipendinsaajia:
  • 2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman
  • 2005 Annika Rantola, Camilla Englund
  • 2009 Sylvia Javén
  • 2011 Linda Stenman

Vuonna 2009 Jakarte järjesti Pietarsaaren Kaupunginkirjastossa ensimmäisen stipendiaattinäyttelyn. Näyttely koostui  Lennart Svanbäckin stipendirahaston 500 € stipendin saajan, Sylvia Javenin, maalauksista.
Lennart Svanbäckin stipendirahaston tilinumero on:


IBAN: FI62 3131 3001 1714 61
BIC: HANDFIHH
Taidekokoelma

Yhdistyksellä on perustamisesta alkaen ollut oma taidekokoelma. Kokoelmaa on laajennettu lahjoituksilla ja ostoilla. Tässä esitellään muutama teos kokoelmasta. Klikkaa yksityiskohtaa nähdäksesi koko teoksen. Kokoelmaan kuuluu teoksia seuraavilta taiteilijoilta:

Bo Aurén, Håkan Brunberg, A.W. Finch, Guy Frisk, Harry E. Hellgren, Henriksson, Åke Johansson, Erik Knif, Annie Krokfors, Kuno Liljelund, Ismael Lindqvist, Lea Lindqvist, H. Nieminen, E. Nummelin, Rune Pettersson, Gösta Portin, Esa Riippa, Väinö Rouvinen, Lennart Segerstråle, Ellen Ström, Wava Stürmer, Lennart Svanbäck, Tauno Timosaari, Voitto Vikainen.


TILAT JA TOIMINTA

Yhdistyksen kokoukset, kurssit ja muut tapaamiset järjestetään yleensä yhdistyksen tiloissa Tupakkamakasiinin kolmannessa kerroksessa. Jakarten jäsenet voivat myös anoa väliaikaista työtilaa yhdistyksen ateljeesta. Hakemus lähetetään Jakarten johtokunnalle. Jaksojen pituudesta ja hakuajoista ilmoitetaan erikseen.

Taiteilijat jotka ovat työskennelleet ateljeessa, ovat osallistuneet Konstrundaniin 2008 ja 2009 ja yleisöllä on ollut mahdollisuus tutustua yhdistyksen tiloihin ja taiteeseen joka siellä tehdään. 'Konstrundan 2009' yhteydessä (heinäkuussa) noin 200 henkilöä kävi ateljeessa ja otti osaa taiteelliseen teekutsuun ”A cup of tea is piece of cake”.


Näyttelytoiminta
Joka vuosi järjestetään tuomaroitu vuosinäyttely, jossa Jakarten jäsenet saavat töitään esille tuomarien valinnan mukaan. Näyttelyn ajankohta on yleensä loppuvuosi tai vuodenvaihde.

Kesägalleria avataan  sopivassa tilassa, esim. Pietarsaaren Kaupunginkirjastossa. Tähän näyttelyyn saavat kaikki halukkaat jäsenet osallistua.

Joka vuosi pidetään ”Kolmen Kaupungin Näyttely” yhteistyössä Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan taideyhdistysten kanssa, vuorotellen kussakin kaupungissa. Työt tähän näyttelyyn valitaan vuosinäyttelyn tuomaroinnin yhteydessä.

Jakarten ohjelmaan kuuluvat myös erilaiset teemanäyttelyt.


Kilpailutoiminta
Jakarte järjestää taidekilpailuja eri kohderyhmille, esim. koululaisille.

Muu toiminta
Jäsenille järjestetään taide- ym. kursseja, työpajoja ja muita tapaamisia. Hyvin suosituksi on muodostunut myös perinteinen joulujuhlamme, joka pidetään yleensä vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä. Siellä jäsenillä on mahdollisuus tavata toisiaan rennoissa merkeissä.