JAKARTE

Tiistaina 11. heinäkuuta 1950 poikkitaiteellinen, kaksikielinen, aatteellinen yhdistys muodostui. Konstvännerna i Jakobstad – Pietarsaaren Taiteenystävät. Yhdistys toimii kehittääkseen kiinnostusta taiteeseen Pietarsaaren seudulla.

Yhdistys tukee paikallisia taiteilijoita esim. järjestämällä kursseja, retkiä, leirejä sekä näyttelyitä. Vuonna 1989 nimi muutettiin JAKARTEksi.

Yhdistyksen jäsenet koostuvat kaikenikäisistä koulutetuista taiteilijoista ja harrastelijoista sekä niistä jotka ovat yleisesti kiinnostuneita kulttuurista. Yhdistyksellä on vakiintuneita käytäntöjä näyttelyiden suhteen. Säännöllisesti toistuvia näyttelyitä ovat vuosinäyttely sekä kesägalleria. Vuosinäyttely on tuomaroitu näyttely.

Yhdistyksen jäseniä kutsutaan aina osallistumaan syys- ja kevätkokouksiin ilmoituksella ÖTssä ja PSssa. Muista toiminnoista ilmoitetaan kotisivuilla, sähköpostitse sekä muille jäsenille kiertokirjeissä postitse 1-2 kertaa vuodessa.