Lennart Svanbäckin stipendirahasto

1997 Kuvataideyhdistys Jakarte ry. päätti perustaa rahaston nimeltä Lennart Svanbäckin stipendirahasto. Jakarten johtokunta hoitaa ja käyttää rahaston varoja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

 Stipendirahaston peruspääoma, 1400 mk, kertyi lahjoituksina Lennart Svanbäckin 70-vuotisjuhlissa 29.10.1995.
Rahaston varoja kartutetaan m.m. lahjoituksilla, niin  jäseniltä kuin muiltakin, sekä stipendirahaston onnittelu- ja muistoadressien myynnillä.

Rahasto jakaa stipendejä taideopiskelijoille noin joka kolmas vuosi. Hakuaika ilmoitetaan lehdissä sekä suoraan seudun taidekouluille. Anomus lähetetään Jakarten johtokunnalle, joka päättää stipendien myöntämisestä.

Vuodesta 2009 lähtien Lennart Svanbäckin stipendin saajan odotetaan esittäytyvän stipendiaattinäyttelyn puitteissa. Kyseisen näyttelyn avulla Jakarte haluaa saada rahastolle enemmän näkyvyyttä. Näyttely antaa myös stipendin vastaanottajalle konkreettisen tavoitteen jonka eteen työskennellä ja näyttelyssä kaupungin asukkaat voivat tutustua nuoren taiteilijan teoksiin.

Stipendinsaajia:
  • 2000 Sonja Lillvis, Simon Gripenberg, Eva Forsman
  • 2005 Annika Rantola, Camilla Englund
  • 2009 Sylvia Javén
  • 2011 Linda Stenman

Vuonna 2009 Jakarte järjesti Pietarsaaren Kaupunginkirjastossa ensimmäisen stipendiaattinäyttelyn. Näyttely koostui  Lennart Svanbäckin stipendirahaston 500 € stipendin saajan, Sylvia Javenin, maalauksista.
Lennart Svanbäckin stipendirahaston tilinumero on:


IBAN: FI62 3131 3001 1714 61
BIC: HANDFIHH