KONSTTÄVLING
2012

Bildkonstföreningen Jakarte rf utmanar unga konstintresserade i högstadier, gymnasier och institut/yrkesskolor att delta i Jakartes konsttävling 2012.

Bildkonsttävlingen pågår 8.3.-8.4.2012

TEMA: Den internationella kvinnodagen infaller globalt den 8.3. Dagen firades för 100. gången år 2011 och då var konsttävlingens tema : UTBILDNING FÖR ALLA.
Fanny Penttinen (Jakobstads gymnasium) utgick med segern.

Kvinnodagen 2012 har temat *Connecting girls, inspiring futures* kring vilket de tävlande utvecklar sitt tävlingsbidrag
(2 st/deltagare) i valbar teknik (pastellkritor, tusch, akvarell, akryl, kol osv.)

Tävlingen 2012 har två tävlingsklasser:
1.Högstadier och
2.Gymnasier/yrkesanstalter.

Tävlingsbidragen inlämnas senast den 8.4. till Jakartes styrelse som utser vinnarna.