Vill du bli medlem ?

JAKARTE välkomnar alla konstutövare och konstintresserade i nejden som medlemmar.

Medlemsavgiften är 15 € / år och som medlem kan du delta i våra utställningar, konstresor, tävlingar, kurser och fester! För studerande är medlemsavgiften 10 € /år.

Bankkontonummer IBAN:FI84 3131 3001 1714 53 /Bildkonstföreningen Jakarte r.f.
Bankens BIC-kod: HANDFIHH

Som medlem i bildkonstföreningen Jakarte får du 15 % rabatt på inköp av
konstnärsmaterial vid Glasservice Lund!

Tag gärna kontakt med oss, jakarte.jakobstad@gmail.com och ge förslag på den verksamhet som du önskar att föreningen skulle ordna.

När du vill bli medlem,

betala
in årsavgiften till föreningens konto FI84 3131 3001 1714 53
Kom ihåg att uppge ditt namn när du betalar.
Skicka också dina kontaktuppgifter till
jakarte.jakobstad@gmail.com .