Jakartes Årsutställning 2012 / Jakarten Vuosinäyttely 2012

2.12.2012 - 27.1.2013


Vernissage - Avajaiset 1.12.2012 kl/klo 18.00
---
 Tobaksmagasinet
Jakobstads museum
Jakobsgatan 9, Jakobstad  06-7863371
Öppet varje dag 12-16, onsdagar även 18-20

Tupakkamakasiini 
Pietarsaaren kaupunginmuseo
Jaakonkatu 9, Pietarsaari 06-7863371
Avoinna joka päivä 12-16, keskiviikkoisin myös 18-20

Utställningskostnader

Jakarte vill även framöver anordna konstutställningar och olika kurser för sina medlemmar.

Fastän utställningskostnader i Jakobstad är relativt låga, om man jämför med andra städer, kommer föreningen att behöva mera pengar för bibehålla och utvidga sin verksamhet.

Med tanke på detta, beslöt Jakartes styrelse den 1. oktober 2012, att ta i bruk en inlämningsavgift för jurybedömda utställningar. Avgiften är 2 euro / verk. T.ex. fem inlämnade verk = 10 euro. Kontant betalning. Beslutet är i kraft redan vid inlämning till ÅRSUTSTÄLLNINGEN 2012.

Jakartes ÅRSUTSTÄLLNING är en jurybedömd utställning. Däremot är Sommargalleriet (icke jurybedömd) fortfarande utan avgift för alla medlemmar.

Medlemsavgift är samma som förr. Även verksamhetsstipendier och eventuella sponsorer för utställningar kommer att sökas.

Näyttelykustannukset

Jakarte haluaa ylläpitää ja kehittää myös näyttelytoimintaa erilaisten kurssien ja muun jäsentoiminnan lisäksi.

Toiminnan laajennuttua myös kustannuksiin on saatava lisärahoitusta, vaikka näyttelytilan vuokra Pietarsaaressa on kohtuullinen muihin paikkakuntiin verrattuna.

Edellä mainituista seikoista johtuen Jakarten hallitus päätti kokouksessaan 1. lokakuuta 2012, että tuomaroitujen näyttelyiden osalta tullaan perimään ilmoittaumismaksu. Maksun suuruus on 2 euroa / tuomariston arvioitavaksi jätetty teos. Esim. Viisi teosta = 10 euroa. Maksun pienuudesta johtuen se peritään käteisenä. Päätöstä sovelletaan jo VUOSINÄYTTELY 2012 :ssä

Jakarten VUOSINÄYTTELY on tuomaroitu näyttely. Vuotuinen Kesägalleria (ei tuomarointia) on edelleenkin kaikille jäsenille maksuton näyttely.

Jäsenmaksu on ennallaan ja toiminnan ylläpitämiseksi haetaan sekä apurahoja että mahdollisia näyttelysponsoreita.