Näyttelykustannukset

Jakarte haluaa ylläpitää ja kehittää myös näyttelytoimintaa erilaisten kurssien ja muun jäsentoiminnan lisäksi.

Toiminnan laajennuttua myös kustannuksiin on saatava lisärahoitusta, vaikka näyttelytilan vuokra Pietarsaaressa on kohtuullinen muihin paikkakuntiin verrattuna.

Edellä mainituista seikoista johtuen Jakarten hallitus päätti kokouksessaan 1. lokakuuta 2012, että tuomaroitujen näyttelyiden osalta tullaan perimään ilmoittaumismaksu. Maksun suuruus on 2 euroa / tuomariston arvioitavaksi jätetty teos. Esim. Viisi teosta = 10 euroa. Maksun pienuudesta johtuen se peritään käteisenä. Päätöstä sovelletaan jo VUOSINÄYTTELY 2012 :ssä

Jakarten VUOSINÄYTTELY on tuomaroitu näyttely. Vuotuinen Kesägalleria (ei tuomarointia) on edelleenkin kaikille jäsenille maksuton näyttely.

Jäsenmaksu on ennallaan ja toiminnan ylläpitämiseksi haetaan sekä apurahoja että mahdollisia näyttelysponsoreita.