Utställningskostnader

Jakarte vill även framöver anordna konstutställningar och olika kurser för sina medlemmar.

Fastän utställningskostnader i Jakobstad är relativt låga, om man jämför med andra städer, kommer föreningen att behöva mera pengar för bibehålla och utvidga sin verksamhet.

Med tanke på detta, beslöt Jakartes styrelse den 1. oktober 2012, att ta i bruk en inlämningsavgift för jurybedömda utställningar. Avgiften är 2 euro / verk. T.ex. fem inlämnade verk = 10 euro. Kontant betalning. Beslutet är i kraft redan vid inlämning till ÅRSUTSTÄLLNINGEN 2012.

Jakartes ÅRSUTSTÄLLNING är en jurybedömd utställning. Däremot är Sommargalleriet (icke jurybedömd) fortfarande utan avgift för alla medlemmar.

Medlemsavgift är samma som förr. Även verksamhetsstipendier och eventuella sponsorer för utställningar kommer att sökas.