Bildkonsttävling 2013

Tävling FÖR II STADIET
Bildkonstföreningen Jakarte utmanar alla konstintresserade studeranden i nejden – Jakobstad, Nykarleby, Karleby, Larsmo, Pedersöre och Kronoby - att delta i Jakartes konsttävling 2013.

Tävlingstiden 8.3.-8.4.2013 hänvisar igen till Den Internationella Kvinnodagens officiella tema 2013 'THE GENDER AGENDA: Gaining momentum' .

Tävlingstemat 'Jämställdhet för alla'

Tekniken är valbar (pastelkritor, tusch, akvarell, akryl, kol osv.)

Tävlingsbidragen inlämnas senast den 8.4. - kan postas till: Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets III våning, Jakobsgatan 9, 68600 JAKOBSTAD.

Styrelsen utser vinnaren, som får konstmaterial som pris.

Tävlingen är registredad på den internationella IWD-sidan (se Länkar/Linkit)