Jakartes utställning i Vasa 2013

22.10-10.11 Jakartes utställning i Vasa Konstskubbs Ateljé Torni som planerat.

Inlämning av verk torsdagen 3.10. kl. 16-20 i Jakartes Ateljé, Tobaksmagasinets 3. våning. Högst 5 verk (högst 2 år gamla) / medlem. Inlämningsavgift är 2 euro/verk.