Jakartes Årsutställning 2013, info

Jakartes Årsutställning 2013 hålls 5.1.-2.2.2014 i Tobaksmagasinets sal 1. Inlämnning av arbeten den 2.1.2014 kl. 12-16 till Tobaksmagasinets 1. våning. Högst 5 verk (högst 2 år gamla) / medlem. Inlämningsavgift är 2 euro/verk.
Utställningens jury består av skulptörer Kaija Kontulainen och Riku Riippa.
Vernissage den 4.1.2014 kl. 18.00. Efteråt medlemmarnas midvinterfest i atéljen, tag enga drycker med.
Efter årsutställningen hämtas arbetena 2.2.2014 kl. 16-17.

Obs.10% provision har tagits ibruk på nytt (förslag från Vårmötet 2013), gäller konstverken som säljs på årsutställningar.

Jakarten Vuosinäyttely 2013, info

Jakarten Vuosinäyttely 2013 pidetään 5.1.-2.2.2014 Tupakkamakasiinin 1. salissa. Töiden jättö 2.1.2014 klo 12-16 Tupakkamakasiinin 1.kerrokseen. Enintään 5 teosta (korkeintaan 2 vuotta vanhoja) /jäsen. Jätetyistä töistä peritään 2 euroa / kpl.
Näyttelyn tuomaristona toimivat kuvanveistäjät Kaija Kontulainen ja Riku Riippa.
 Avajaiset 4.1.2014 klo 18.00. Avajaisten jälkeen jäsenten uudenvuodenjuhla ateljeessa, omat juomat mukaan.
Vuosinäyttelyn loputtua, työt haetaan 2.2.2014 klo 16-17.

Huom. 10% provisio on otettu uudelleen käyttöön (Kevätkokouksen 2013 esitys), tämä koskee niitä teoksia, jotka myydään vuosinäyttelyissä.