Jakartes Årsutställning 2013, info

Jakartes Årsutställning 2013 hålls 5.1.-2.2.2014 i Tobaksmagasinets sal 1. Inlämnning av arbeten den 2.1.2014 kl. 12-16 till Tobaksmagasinets 1. våning. Högst 5 verk (högst 2 år gamla) / medlem. Inlämningsavgift är 2 euro/verk.
Utställningens jury består av skulptörer Kaija Kontulainen och Riku Riippa.
Vernissage den 4.1.2014 kl. 18.00. Efteråt medlemmarnas midvinterfest i atéljen, tag enga drycker med.
Efter årsutställningen hämtas arbetena 2.2.2014 kl. 16-17.

Obs.10% provision har tagits ibruk på nytt (förslag från Vårmötet 2013), gäller konstverken som säljs på årsutställningar.