Jakartes höstprogram 2014

Vi började hösten med en uppskattad utfärd till Sixten Ahlsveds trädgård och ateljé i Terjärv. Drygt 10 medlemmar deltog.

Kurs
Höstens första kurs heter ”Olika sätt att använda pastell”. Kursledare är Anne Bonner. Kursen kommer att hållas i Jakartes ateljé i Tobaksmagasinets 3. våning. Datum är tillsvidare oklart men troligtvis någon gång i slutet av september eller början av oktober. Noggrannare information kommer som epost och läggs ut på hemsidan så fort som möjligt.

Årsutställningen 2014
Årsutställningen hålls i Tobaksmagasinet 02.10 – 31.10. Årets jury är konstnär Paula Blåfield och kultursekreterare Leena Nykvist , båda från Vasa.
Juryn väljer också de arbeten som skall representera Jakarte i Lappo-utställningen senare i höst men också till Trestadsutställningen i augusti 2015 i Tobaksmagasinet.
 
Arbetena lämnas in till Tobaksmagasinet tisdag 30.9 kl 12 - 16. Man får lämna in högst 5 arbeten och arbetena får vara högst 2 år gamla. För att täcka en del av utställningskostnaderna betalar man 2 € per inlämnat arbete. Kom ihåg att arbeten som skall vara på väggarna skall vara färdiga att hängas. Vi hoppas på många och fina arbeten så att utställningarna blir så bra som möjligt.

Juryn sammanträder 1.10 på förmiddagen och utställningen hängs på eftermiddagen. Det finns en hängningsgrupp, men man får gärna komma och hjälpa till. Refuserade arbeten kan hämtas efter kl 15.00.

Vernissagen hålls lördag 4.10 kl 15 och blir mera omfattande än vanligt, eftersom den är en del av evenemangen under JMAP (Jakobstad Music and Art in Pietarsaari). Se festivalprogrammet på www.jmap.fi. Utställningen öppnas av kultursekreterare Marja-Leena Pitkäaho och presenteras av juryn. Det bjuds också på högklassig musik. Dessutom kommer föreningen och olika arbetsmetoder inom bildkonsten att presenteras både under vernissagen och efteråt i Jakartes ateljé i tredje våningen.

Utställning på Patruunagalleria i Lappo 26.11.14 – 11.01.15. Se ovan.

Ateljén
Som medlem har man möjlighet att använda Jakartes Ateljé som arbetsutrymme för en kortare tid. En Anhållan kan lämnas till styrelsen. 
 
Det är också möjligt att man bildar en grupp som träffas och arbetar tillsammans regelbundet (t.ex. En gång i veckan) i ateljén. I så fall måste det finnas en ansvarsperson som tar hand om de praktiska arrangemangen kring detta.

Med önskan om en kreativ höst Bildkonstföreningen Jakartes styrelse

P.S. Kom ihåg att betala din medlemsavgift om du inte gjort det!