Jakarte 2015, verksamhetsplan

Utställningar

Sommargalleriet på stadsbiblioteket i juni. Ingen gallring. Inlämning må 1.6 klo 10 - 14

Trestadsutställningen i Tobaksmagasinet i augusti. De konstverk som skall representera Jakarte valdes ut i samband med gallringen till årsutställningen i oktober 2014.

Årsutställningen 2015 i Tobaksmagasinet i oktober. En utomstående jury gallrar, men det är tillsvidare oklart vem eller vilka. Denna jury väljer också de arbeten som skall representera Jakarte i Trestads-utställningen 2016 i Karleby.

Virtuell utställning av medlemmarnas arbeten på internet med start i slutet av år 2015. Detta är en av föreningens stora satsningar i år.
Jakarte fick ett gott mottagande för sin utställning i Lappo hösten 2014. Paula Blåfield och Leena Nykvist som valde ut arbeten både till Lappo och till årsutställningen tyckte att de höll en mycket god nivå. Det är att hoppas att denna positiva respons bidrar till att medlemmarna aktivt lämnar in arbeten till föreningens utställningar också i år.

Kursverksamhet

Zentangle. Helena Cederberg presenterar zentangle under lättsamma former 23.04 klo 18 i Jakartes ateljé.

Jord- och naturkonst. En workshop utomhus under ledning av Arto Penttinen i början av juni. Vi arbetar med material ur vår omgivning och dokumenterar arbetet med kamera. Detta är motsvarar kursen i fjol som var mycket uppskattad.
 
På hösten ordnas flera bildkonstkurser, en grundkurs i färglära, en grundkurs i komposition samt en mera omfattande kurs i hur man gör (själv)porträtt.

Föreningen fortsätter också eventuellt samarbetet med JMAP (Jakobstad Art and Music in Pietarsaari).

Om du har frågor, förslag eller önskemål vad gäller föreningens verksamhet kan du ta kontakt med någon ur styrelsen eller skriva till jakarte.jakobstad@gmail.com. Noggrannare information om kurser, utställningar och annat får du per e-post. Men det lönar sig också att gå in på Jakartes hemsida, www.jakarte.eu. Där finns information och bilder om verksamheten, både om sådant som varit och sådant som är på kommande. 
 
Med önskan om ett kreativt år Bildkonstföreningen Jakartes styrelse