Stipendiet till konststurerande

Bindkonstföreningen Jakarte rf. lediganslår ett stipendium à 750 euro ur

Lennart Svanbäcks Stipendiefond

Stipendiet kan sökas av konststurerande.

Stipendiaten håller även en separatutställning i Stadsbiblioteket i Jakobstad, i början av år 2016 med Jakarte som arrangör.

Fritt formulerad ansökan jämte bildmaterial (3-5 arbeten) och ev. andra bilagor bör vara fondförvaltaren tillhanda senast 15.9.2015 på adressen: Jakarte rf. c/o Sture Sunabacka, Norrmalmsgatan 21 B, 68600 Jakobstad.

Förfrågningar riktas till Sture Sunabacka, tel. 0400 164896, e-mail: sture.sunabacka@gmail.com