Jakartes verksamhetsplan 2016

OBS! Genomförandet av de verksamheter, som är försedda med asterisk *, är beroende av om den ansökan om bidrag, som föreningen gjort, blir godkänd. Beslut om detta ges i början av år 2016.
Utställningar
  - Sommargalleri i juni på Stadsbiblioteket
  - Tre städers utställning i Karleby på sommaren. De verk som skall representera Jakarte valdes i samband med Årsutställningen 2015
  - * Utställning av föreningens konstsamling i Tobaksmagasinet, planerad för oktober
  - Årsutställning i Tobaksmagasinet, planerad för november
  - Virtuell utställning, mars 2016 - februari 2017

Kurser/Föreläsningar
  - * Förslag är under arbete, men åtminstone en kurs på våren och en på hösten kommer att genomföras.
Övrigt
  - På hemsidan fortsätter föreningen att informera om sin verksamhet men också sina medlemmars konstnärliga verksamhet, bl.a. utställningar
  - Föreningen fortsätter beställa på tidskriften Taide, som kan läsas eller lånas i ateljén
  - Arbetet med klippboken fortsätter
  - Julfest/Medlemsträff i samband med årsutställningens vernissage
  - Regelbundna medlemsträffar i föreningens ateljé för konstnärligt arbete och diskussioner under helt fria former. Person som tar ansvar för att öppna och stänga ateljén saknas tyvärr fortsättningsvis
  - Medlemmarna har möjlighet att för en kortare tid använda ateljén som arbetsutrymme. Ansökan lämnas in till styrelsen.
  - Föreningen fortsätter samarbeta med andra konstföreningar
  - Föreningen deltar i JMAP
  - Föreningen delar ut stipendier till Oxhamns och Etelänummi skolor