Medlemmarnas egna utställningar - Jakartelaisten omat näyttelyt

Utställningsinfo på Jakartes hemsidor - Näyttelyistä tiedottaminen Jakarten kotisivuilla.

JMAP / Events --- Utställningar som Jakarte arangerar. I JMAP har vi även en informativ hemsida.

jakarte.eu --- Medlemmarnas egna utställningar och lokala grupputställningar i vilka Jakartemedlemmar deltar.

Tiden räcker inte varken till journalist- eller detektivjobb, så jag tar gärna emot färdigt  material = affisch i jpg-format (bildformat). Vänligen skicka den direkt till min epost, se Kontakt.

Hoppas på livlig "infotrafik".
Maija Salminen (IT ansvarig)

---

JMAP / Events --- Jakarten järjestämät näyttelyt. JMAP sivustolla on myös Jakartella oma "kotisivu".

jakarte.eu --- Jäsenten omat näyttelyt ja paikalliset ryhmänäyttelyt, joihin osallistuu Jakarten jäseniä.

Koska aika ei riitä toimittajan tai salapoliisin työhön, otan mielelläni vastaan valmista materiaalia = juliste jpg-muodossa (kuvana). Lähettänet sen ystävällisesti suoraan e-postiini, kts. Yhteystiedot.

Vilkasta viestintää toivoen
Maija Salminen (IT-vastaava)